Monitor Štátu

Zriaďovateľ / Organizácia

 • MDVRR SR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)  
 • MH SR (Ministerstvo hospodárstva SR)  
 • MK SR (Ministerstvo kultúry SR)  
 • MO SR (Ministerstvo obrany SR)  
 • MPRV SR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)  
 • MPSVR SR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)  
 • MŠVVaŠ SR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)  
 • MV SR (Ministerstvo vnútra SR)  
 • MZ SR (Ministerstvo zdravotníctva SR)  
 • MŽP SR (Ministerstvo životného prostredia SR)  
 • MZV SR (Ministerstvo zahraničných vecí SR)  
 • ÚV SR (Úrad vlády SR)  
 • MF SR (Ministerstvo financií SR) bez príspevkových organizácií  
 • MS SR (Ministerstvo spravodlivosti SR) bez príspevkových organizácií  

Ako si vybrať inštitúcie

Do zriaďovateľskej pôsobnosti jednotlivých rezortov a Úradu vlády SR v roku 2011 patrilo spolu 71 príspevkových organizácií. Vybrať môžete všetky z nich, alebo označte len tie, ktorých údaje Vás zaujímajú. Na lepšiu orientáciu slúži aj výber podľa príslušného zriaďovateľa.

Partneri projektu