Monitor Štátu

Monitor efektivity hospodárenia verejných organizácií

Dôležitým prvkom verejnej kontroly hospodárenia štátu je otvorený a jednoduchý prístup k relevantným informáciám, ktoré je možné získať na jednom mieste, analyzovať a vyhodnocovať. Takto poskytované údaje majú hodnotu predovšetkým vtedy, keď je možné ich porovnať s obdobnými údajmi o iných organizáciách, prípadne s údajmi za predošlé obdobie alebo priemernými hodnotami za celý sektor. Odbornej aj širokej verejnosti ponúkame možnosť zistiť, ako je daná organizácia schopná znižovať svoje náklady a efektívne hospodáriť, alebo naopak, ako veľmi sa od tohto cieľa vzďaľuje.

Prehľad hospodárenia

Projekt sa zameriava na konkrétne organizácie financované z verejných zdrojov a na ich schopnosť efektívneho hospodárenia. K hodnoteniu efektivity toho – ktorého subjektu dopomáha porovnanie relevantných ukazovateľov s ďalšími obdobnými organizáciami. V zostavenej databáze aktuálne nájdete údaje od 71 príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom sú ministerstvá a Úrad vlády SR. 

Pre získanie konkrétnych údajov a ich porovnanie stačí v Prehľade hospodárenia zvoliť jednu či viaceré organizácie a žiadané vlastnosti, ktoré Vás zaujímajú. Výsledok sa zobrazí na ďalšej karte v podobe prehľadnej tabuľky.

Partneri projektu